Freedom of Speech

A aquests governants, o qui sigui que apel·li a ordre per a justificar incomunicacions i enganyen la gent sobre el què passa, perquè vegin que és inacceptable els hi podem dir:

Miri de dir el que vol dir en una situació en la que només podrà expressar-ho en una pintada a un tanc al carrer, eh! què! Què en pensa de la llibertat d’expressió i de la comunicació i informació?

#freedom of speech #Llibertat d’expressió #llibertat de pensament #Endavant

To these leaders, or whoever you call to order to justify incomunicacions and mislead people about what happens because they see that they can say is unacceptable:

Look say what you mean in a situation that can only express it in a tank painted on the street, eh! what! What do you think of freedom of expression and communication and information?

Be Sociable, Share!