JO anser att det finns fog för brottsutredning i fallet Julian Assange, åklagare lägger ner ärendet

Rättssäkerhetsorganisationen har vi två tillfällen anmält fallet Julian Assange till JO (Justitieombudsmannen). JO har i beslut ansett att det finns fog för en brottsutredning i fallet Julian Assange. Men åklagaren Kristian Augustsson lägger ner utredningen, eftersom han anser ”att inget allvarligt brott är begånget”.

Rättssäkerhetsorganisationen begärde vid två tillfällen, den 23 augusti 2010 och den 24 augusti 2010, om JO-utredning i hanteringen av ärendet mot Wikileaks grundare, Julian Assange. Detta resulterade i att JO fattade beslut den 10 november 2010 om att det fanns fog för en brottsutredning och överlämnade ärendet till Åklagarmyndigheten.

Åklagare Kristian Augustsson, som tilldelades ärendet, har nu beslutat att lägga ner Rättssäkerhetsorganisationens JO-anmälan med motiveringen att inget allvarligt brott är begånget.

Rättssäkerhetsorganisationen kommer att begära överprövning av åklagare Kristian Augustssons beslut.

http://mansklighet.se/2011/07/17/jo-anser-att-det-finns-fog-for-brottsutreding-i-fallet-julian-assange-aklagare-lagger-ner-arendet/

Be Sociable, Share!