Sex, lögner, inga videoband och mer lögner. Falska anklagelser i fallet Assange.

Postat den 11 juli, 2011 av Göran Rudling
Denna artikel är en översättning och en utveckling av ”Sex, lies, no videotape and more lies” som publicerades den 5 juli.

”If it looks like a duck, walks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, we have at least to consider the possibility that we have a small aquatic bird of the family anatidae on our hands.”

Ett ”anktest” är en metod att försöka lista ut ett subjekts sanna natur genom att studera  dess identifierbara karaktärsdrag. En enkel metod för att avslöja att ett subjekt inte är vad det utger sig för att vara.

Anklagelser om sexuella övergrepp som bär alla tecken på att vara påhittade och som saknar trovärdighet är med stor sannolikhet falska.

I fallet Assange är det uppenbart att något ”anktest” ännu inte gjorts av polis och åklagare. Det är lätt att se. För hade det gjorts så hade man kunnat konstatera att en av målsägarna, Anna Ardin, framför anklagelser mot Julian Assange som med stor säkerhet är falska.

Fallet Assange är märkligt hanterat redan från början. Bristen på kvalitet i utredningen är slående. Det som kanske är mest besvärande är att sen den 1 september 2010 har ärendet hanterats av en ”högt kvalificerad utredningsapparat” under ledning av överåklagare Marianne Ny. Om detta är det bästa som Sverige har att erbjuda när det gäller utredningar om sexuella övergrepp så har vi ett enormt stort problem med att få rättvisa för offer för sexuella övergrepp. För kan polis och åklagare inte skilja mellan riktiga och falska anmälningar så blir det mycket svårt att lagföra verkliga förövare.

http://www.samtycke.nu/2011/07/sex-logner-inga-videoband-och-mer-logner-falska-anklagelser-i-fallet-assa

 

Be Sociable, Share!