Assange i högsta domstolen

 

I morse inleddes vad som väntas bli Julian Assanges sista strid för att slippa förhör i Sverige, när högsta domstolen i Storbritannien tog upp fallet.
Experter tror att Wikileaksgrundaren, som anlände till rätten till tonerna av Bob Dylans “I shall be released”, kommer att förlora.

Sju domare, i stället för sedvanliga fem, kommer under två dagar att höra Assange försvarare och svenska åklagarväsendets representant. Frågan som rätten ska ta ställning till är vilken ställning det svenska åklagarväsendet har i Storbritannien. Utgången följs noggrant av juridisk expertis på grund av dess principiella värde.

En liten skara trogna anhängare hade samlats utanför Supreme Court på parliament square i London när Assange anlände i morse. Enligt brittiska Guardian framförde några av av dem Bob Dylans ”I shall be released”. Strax innan förhandlingarna inleddes slog sig Wikileaksgrundaren ner på första bänk i rättsalen, omgiven av sina medarbetare, rapporterar SvD:s Jon Pelling som är på plats i rätten.

Assanges försvarsadvokat Dinah Rose, specialist på mål som gäller mänskliga rättigheter, inleder. När målet nu nått Supreme Court är försvarets huvudlinje att svenska åklagare inte kan betraktas som ”oberoende”. Enligt Rose står det klart att svenskt åklagarväsende inte är är oberoende. Hennes mål är att visa att arresteringsordern därför skulle vara ogiltig. Olika länder uppger olika instanser som juridiska myndigheter och Rose hänvisar till en rapport från EU-kommissionen som uppger att detta kan vara ett problem.

De europeiska rättssystemen är olika uppbyggda. I England har domarna en viktigare roll och måste även godkänna många beslut. Dinah Rose, som även är specialiserad på europeisk lagstiftning, hävdar alltså att det kan ha funnits brister när arresteringsordern utfärdades i Sverige. Hon menar att svenskt åklagarväsende inte kan bedöma vad som är proportionerliga åtgärder eftersom de inte är ett oberoende juridisk myndighet, till skillnad från en domstol.

Rose menar också att arresteringsordern kan innebära ett oproportionerligt stort ingrepp i de mänskliga fri- och rättigheterna.

Clare Montgomery, som representerar den svenska åklagaren, fick ordet på onsdagseftermiddagen och började med att bemöta Dinah Roses argument om att Sveriges åklagarväsende skulle vara partiskt och att arresteringsordern därmed är ogiltig.

Hon menar att det ska ses i sin kontext, att man måste se noggrant på vilka intressen åklagaren företräder, och får svara på frågor från domarnaq om legala tolkningar när det gäller åklagarväsendet eventuella oberoende från justitiedepartementet.

Montgomery ska fortsätta argumentera imorgon. Rättegången utmärker sig genom att två av landets mest välrenommerade kvinnliga jurister som företräder respektive sida. Domarpanelen, å sin sida, består av sex män och en kvinna.

Det har nu gått 421 dagar sedan Assange arresterades i slutet av 2010, efter att en svensk åklagare utfärdayt en europeisk arresteringsorder och häktat Assange i dennes frånvaro. Sedan dess har Assange suttit i husarrest. Den mesta tiden har han bott hemma hos journalistklubben Frontline Clubs grundare Vaughan Smith i Norfolk. Smith fanns på onsdagen också med i salen, på bänken precis bakom Assange. Däremot tycks de kändisar som fanns på plats vid de första rättsprocesserna ha stannat hemma.

I februari i fjol beslutade en domstol att Assange skulle utlämnas till Sverige. Han överklagade då till High Court, som stödde den första domstolens slutsatser.

Många bedömare anser att Assange möjligheter att vinna målet är små. En av dem är juristen Julian Knowles.

– Jag tror att Högsta domstolen beviljat prövning bara för att väldigt tydligt markera att en åklagare är behörig instans att begära överlämning inom Europa och att en gång för alla fastslå att systemet annars inte skulle fungera, säger Knowles till TT.

Domarnas slutsatser vänta först om några veckor. Om Julian Assange misslyckas ska han föras till Sverige inom tio dagar efter att beslutet vinner laga kraft.

Förhandlingarna i Supreme Court har fått uppmärksamhet i England som en del i en moderniseringsprocess av domstolarna. Advokaterna bär inte de traditionella perukerna och rockarna, förhandlinegn direktsänds och media tillåts raportera från rättssalen.

Assange misstänks för flera sexbrott mot två kvinnor under ett besök i Sverige i augusti 2010.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/assange-i-hogsta-domstolen_6814225.svd

Be Sociable, Share!